Promo icon

100% tevredenheidsgarantie

Promo icon

Expressbezorging binnen 3 tot 4 werkdagen

Promo icon

Bewezen kwaliteit

Promo icon

100% tevredenheidsgarantie

Promo icon

Expressbezorging binnen 3 tot 4 werkdagen

Promo icon

Bewezen kwaliteit

Algemene voorwaarden

1. Algemene informatie

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de regelgeving op het gebied van consumentenbescherming, gebaseerd op de aanbevelingen van de Kamer van Koophandel en Industrie van Slovenië en internationale codes voor online en elektronisch zakendoen. 

De website is een online winkelwaar de Verkoper Nutrisslim d.o.o. Podsmreka 5L, 1356 Dobrova, SloveniëBelastingnummer: SI42005485 (hierna te noemen de “Verkoper“) zijn producten aanbiedten klanten deze kunnen kopen.   

Door het bestellen van een individueel product of goederen bij de Verkoper door de koperkomt een verbintenisverhouding tussen hen tot stand. Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien (vanwege bijvoorbeeld de geldigheid van de informatie van de gebruiker, de inhoud van het aanbod, het onderwerp en de prijs van het aanbod, etc.) worden uitsluitend tussen de Verkoper en de koper beslecht. De Verkoper en de kopers van de website aanvaarden de handelswijze, die eigen is aan het internet en tot op zekere hoogte anoniem is. 

Bij registratie in de webwinkel krijgt de bezoeker een gebruikersnaam, die overeenkomt met zijn/haar e-mailadresen een wachtwoorddat door de gebruiker zelf wordt ingesteld. De gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker zijn ondubbelzinnig vastgesteld en gekoppeld aan de ingevoerde gegevens. Door zich te registrerenbevestigt en garandeert de bezoeker dat hij/zij meerderjarig is, met volledige rechtsbevoegdheid. Door zich te registreren wordt de bezoeker gebruikeren verkrijgt hij/zij het recht om te kopen. Door een product te kopenwordt de gebruiker een klant 

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de werking van de online winkel, de rechten en plichten van de bezoekergebruiker en koperen de zakelijke relatie tussen de Ondernemer, de Verkoper en de gebruiker als koper van producten uit het aanbod van de online winkel. 

Verkoper en zijn adresNutrisslimproizvodnja in distribucija živild.o.o, Zabrv 120q, 1292 Ig, Slovenië; Geregistreerd bij de districtsrechtbank Ljubljana, opr. nr. 2010/9888. 

Het bedrijf is de belasting over de toegevoegde waarde (btw) verschuldigd.

Btw-identificatienummer: SI42005485

Registratienummer: 3711676000 

Contactgegevens van de Verkoper:

2. Beschikbaarheid van informatie

De Verkoper verbindt zich ertoe steeds de volgende informatie ter beschikking van de gebruiker te houden:

 • informatie over de identiteit van het bedrijf (met name de naam van het bedrijf, geregistreerd kantoor van het bedrijf en registratienummer, waaronder het bedrijf geregistreerd is) 
 • contactgegevens die de gebruiker in staat stellen snel en efficiënt met de Verkoper te communiceren (e-mail, telefoon, enz.) 
 • informatie over de essentiële kenmerken van de producten of services van de online winkel, met inbegrip van after-salesdiensten en garanties 
 • informatie over de beschikbaarheid van het product of de onlinediensten 
 • handelswijze en de voorwaarden, met name de plaats en het tijdstip van levering 
 • informatie over de wijze van betaling 
 • informatie over de geldigheidsduur van het aanbod van de onlinewinkel 
 • informatie over de termijn waarbinnen het nog mogelijk is de overeenkomst te herroepen en de voorwaarden voor herroeping 
 • informatie over de mogelijkheid tot retourneren van producten, en hoeveel een dergelijke retourzending de gebruiker kost 
 • informatie over de klachtenprocedure en informatie over de contactpersoon vane Verkoper, voor contacten met gebruikers. 

3. Productaanbodlevertijd en ontvangst van het pakket

Door de aard van online zakendoen, verandert en actualiseert het aanbod in de online winkel vaak en snel. 

De leveringstijd voor producten op voorraad bedraagt 2 werkdagen binnen Slovenië, tenzij GLS later levert op een specifiek leveringsadres (zie punt 11). Voor de andere producten geldt de levertijd die naast het product in de online winkel staat vermeld. Elk product is beschikbaar binnen een redelijke termijn.   

Bij het plaatsen van een bestelling kan de gebruiker één van de volgende methoden voor het betalen van de producten aangeven: 

 • Betaling bij levering, in welk geval de bezorgdienst de gebruiker kosten in rekening brengt.   

4. Betaalmethoden 

De Verkoper biedt de gebruiker de mogelijkheid om één van de volgende betalingswijzen te kiezen voor de aankoop van producten in de online winkel: 

 • Betaling bij levering (Nutrisslim d.o.o. rekent wegens extra administratief werk een vergoeding van 0,99 euro voor betaling bij aflevering)
 • betaling met PayPal of kaart
 • betaling met kredietkaart 

Betaling met een debet- of kredietkaart en betaling in termijnen, is alleen mogelijk als de gegevens in het gebruikersprofiel voor de betaler, dezelfde zijn als de gegevens in het gebruikersprofiel voor de houder van de debet- of kredietkaart.   

De betalingstransactie is pas voltooid op het moment dat uw bestelling wordt verzonden. 

 

5. Prijzen

De prijs in de online winkel geldt voor alle geregistreerde gebruikers van de onlinewinkel. Er zijn mogelijke toeslagen op die prijsafhankelijk van de gekozen betalingswijze (zie punt 4). 

Alle prijzen in de online winkel www.naturesfinestfoods.nl zijn vermeld in EUR en inclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW). Alle prijzen in de online winkel zijn de prijzen van de producten en zijn exclusief leveringskosten (zie punten 3 en 10). Alle prijzen zijn alleen geldig voor elektronische aankoop van producten via de online winkel. 

Alle prijzen zijn geldig op het ogenblik van het plaatsen van de bestellingen hebben geen vooraf bepaalde geldigheidsduurwaardoor ze slechts geldig zijn tot ze worden gewijzigdOndanks alle inspanningen van de Verkoper om de meest actuele en nauwkeurige informatie te verstrekkenkan het gebeuren dat de prijsinformatie onjuist is. In dergelijk gevalen indien de prijs van het product wijzigt tijdens de verwerking van de bestellingd.w.zvanaf het ogenblik van het plaatsen van de bestelling tot de bevestiging van de bestellingzal de Verkoper 

 • de gebruiker (koper) op de hoogte brengen van de nieuwe prijzenen in een dergelijk geval heeft de gebruiker (koper) de mogelijkheid om zijn bestelling gedeeltelijk te wijzigen, of volledig te annuleren, of de bestelling te bevestigen tegen de nieuwe prijzendit alles zonder extra kosten, of 
 • de gebruiker (koper) in staat te stellen van de aankoop af te zien en hem tegelijkertijd een oplossing aan te bieden die wederzijds voordeel en tevredenheid zal brengen.

Het aanbod van de Nature’s finest online winkel wordt regelmatig en snel bijgewerkt en gewijzigd. De prijzen worden gepresenteerd als reguliere prijzen en promotionele prijzen. In het geval van promotionele producten, is het duidelijk wat de reguliere prijs van het product is (deze is doorgestreept), en wat de promotionele prijs is. 

 

De site publiceert de normale prijs, die de adviesprijs van de detailhandelaar is voor een specifiek artikel, en de online promotieprijs, die beschikbaar is voor alle gebruikers van www.naturesfinestfoods.nl.

 

De prijs in de Nutrisslim online winkel is hetzelfde voor beide – geregistreerde leden en gasten van de online winkel. Alle prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen zijn geldig op het moment van het plaatsen van de bestelling en hebben geen vooraf bepaalde geldigheid. 

6. Aankoopproces 

6.1. Technische stappen die leiden tot het sluiten van een koopovereenkomst 

De volgende technische stappen staan de gebruiker (kopertijdens het aankoopproces ter beschikking: 

 • inloggen in de online winkel met behulp van een e-mailadres of het wachtwoord van de gebruiker, indien de gebruiker (koper) eerder een gebruikersaccount heeft aangemaakt (zie punt 1) 
 • zoeken van een individueel product in het aanbod van producten in de onlinewinkel 
 • product voor aankoop selecteren 
 • het geselecteerde product voor aankoop toevoegen aan de winkelwagen 
 • bepalen van de hoeveelheid van het aan te kopen product 
 • de prijs van het geselecteerde product op het geselecteerde aantal bekijken, inclusief de berekende belasting, indien deze in rekening wordt gebracht keuze van de leveringswijze (zie punten 3 en 10) 
 • keuze van de betalingswijze (zie punt 4) 
 • het inspecteren van de bestelling met de gekozen leveringswijze en de eventueel aangerekende leveringskosten 
 • bevestiging en plaatsing van de bestelling, dus de voltooiing van de aankoop (zie punten 6.3 en 6.4). 

6.2. Technologische middelen voor het vaststellen en de correctie van fouten voor het plaatsen van een bestelling

Alvorens een bestelling te plaatsenwordt de gebruiker (koper) via de grafische gebruikersinterface in staat gesteld om, met direct, gemakkelijk en zonder problemen: 

 • te zien en te controleren welke producten hij/zij heeft geselecteerd en aan het winkelwagentje heeft toegevoegd 
 • de prijs van een afzonderlijk product en de totale prijs van de totale geselecteerde hoeveelheid van elk product te zien en te controleren 
 • de geselecteerde hoeveelheid van een individueel product wijzigen en de nieuwe prijs na de gewijzigde hoeveelheid in te zien 
 • geselecteerde producten die de gebruiker niet wenst te kopen, uit de winkelwagen verwijderen 
 • de overeenkomstige belasting berekenen, volgens het belastingtarief dat van toepassing is op het geselecteerde product en de prijs ervan (belastinggrondslag). 

Vorens het bevestigen van de bestellingwordt de gebruiker (koper) via de grafische gebruikersinterface in staat gesteld om direct, gemakkelijk en zonder problemen 

 • de gekozen leveringswijze te wijzigen    
 • de gekozen betalingswijze te wijzigen 
 • individuele wijzigingen te bekijken en goed te keuren. 

6.3. Aanvaarding van de bestelling

Na het plaatsen van de bestellingontvangt de gebruiker (kopereen bevestiging van de Verkoper per e-mail dat de bestelling aanvaard is. Binnen 1 uur na ontvangst van deze bevestigingheeft de gebruiker (koper) de mogelijkheid om de bestelling zonder gevolgen te annulerenBehalve de mogelijkheid tot annuleringkan de gebruiker (koper) de inhoud van de bestelling na het plaatsen ervan niet meer wijzigen. De gebruiker (koperheeft altijd toegankelijke informatie over de status en inhoud van elke bestelling op zijn/haar profiel op de website.

6.4. Bevestiging van de bestelling

Indien de gebruiker (koper) de bestelling niet annuleert, gaat de bestelling in verdere verwerking. Na ontvangst, controleert de Verkoper de bestelling, controleert de beschikbaarheid van de bestelde producten, en bevestigt de bestelling of wijst deze af met een reden. De Verkoper kan ook telefonisch contact opnemen met de gebruiker (koper) om de gegevens te verifiëren of de juistheid van de levering te verzekeren. Na bevestiging van de bestelling, informeert de Verkoper de gebruiker (koper) per e-mail over de geschatte levertijd.

Bij deze stap komt de koop-/verkoopovereenkomst voor de bestelde producten tussen de gebruiker (koper) en de Verkoper onherroepelijk tot stand (zie punt 7). 

6.5. Verzending van de bestelling

De Verkoper bereidt de bestelde producten voor en verzendt ze binnen de overeengekomen termijn en stelt de gebruiker (koper) hiervan per e-mail in kennis. In de in de vorige zin bedoelde e-mail stelt de Verkoper de gebruiker (koper) tevens in kennis van het retourneringsbeleid en van de contactpersonen in geval van klacht of vertraging in de levering.

 

7. koop-/verkoopovereenkomst 

De Verkoper stuurt een schriftelijke factuur aan de gebruiker die het product in de online winkel koopt, met een specificatie van de kosten en een uitleg van het recht om van de koop af te zien door de bestelde producten terug te sturen, indien nodig en mogelijk. De koop-/verkoopovereenkomst, in de vorm van een kooporder, wordt in elektronische vorm opgeslagen op de server van de Verkoper en is te allen tijde toegankelijk voor de gebruiker (koper), in zijn/haar gebruikersprofiel. De koop-/verkoopovereenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal.

Het koop-/verkoopcontract komt tot stand op het moment dat de Verkoper de bestelling bevestigt (zie punt 6.2). Vanaf dat moment staan alle prijzen en andere aankoopvoorwaarden vast en van toepassing op beide – de Verkoper en de gebruiker (koper).  

7.1 Kortingen, promotiecodes, rad van fortuin
Kortingen zijn niet cumulatief! Als de producten op de website al in de aanbieding zijn of er is al een korting op ingesteld, extra kortingen zijn hierop niet van toepassing.

 

8. Recht om van de koop af te zienretourneren van producten

Bij overeenkomsten op afstand heeft de koper het recht het bedrijf binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te laten weten dat hij/zij de overeenkomst herroept, zonder dat hij/zij de reden voor deze beslissing hoeft op te geven. De koper moet de goederen terugsturen binnen de 14 dagen na de kennisgeving van zijn voornemen om de overeenkomst te herroepen.   

De enige kosten die de koper draagt in verband met de herroeping van het contract, zijn de kosten voor de levering en het daaropvolgende retourneren van de goederen aan het adres van de aanbieder. De aanbieder betaalt de koper de aankoopprijs van de producten terug en niet de leveringskosten. 

In het geval van terugtrekking uit het contract, waarbij een bonus werd gebruikt (bv. gratis levering), worden deze middelen beschouwd als een korting en worden ze niet teruggegeven aan de gebruiker.   

Voorbeeld: Indien de koper 34 EUR betaalt voor de producten (en hem/haar geen leveringskosten in rekening werden gebracht), worden de leveringskosten (2,99 EUR) afgetrokken bij de terugzending van de goederen aan de koper, ondanks het feit dat deze wegens de bonus niet in rekening werden gebracht bij de levering van de producten. In dit geval is de verkoper dus verplicht de koper een bedrag van 31,01 EUR terug te betalen. 

In het geval van terugtrekking uit de overeenkomst, waarbij een cadeaubon werd gebruikt, wordt de cadeaubon beschouwd als een betaalmiddel, dus wordt deze teruggegeven aan de gebruiker als een cadeaubon, en het betaalde bedrag wordt teruggestort op de bankrekening van de gebruiker. 

Informeer ons voor voorgenomen teruggave, door middel van een schriftelijke kennisgeving, op het contact e-mail: [email protected]. 

U kunt kennis geven van de terugtrekking met een restitutieformulier of door een ondubbelzinnige verklaring, waarin u duidelijk vermeldt dat u zich uit de de overeenkomst terugtrekt. De koper wordt geacht de herroepingsverklaring tijdig te hebben ingediend, als hij deze binnen de gestelde termijn voor herroeping van de overeenkomst verzendt. Het is aan de gebruiker (koper) om te bewijzen dat het herroepingsrecht is uitgeoefend. 

Het retourneringsformulier voor producten vindt u hier (klik).

Alle bij de aanbieder www.naturesfinestfoods.nl gekochte producten zijn van dien aard dat zij per post kunnen worden teruggezonden. 

Restituties dienen door het bedrijf te gedaan te worden, onmiddellijk of uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping. De Verkoper retourneert de ontvangen betalingen aan de koper, met hetzelfde betaalmiddel als door de koper is gebruikt, tenzij de koper uitdrukkelijk om het gebruik van een ander betaalmiddel heeft verzocht en de koper hierdoor geen kosten draagt. 

De ontvangen zaken dienen door de koper onbeschadigd en in ongewijzigde hoeveelheid te worden teruggezonden, tenzij de zaken zijn vernield, beschadigd, verloren gegaan of de hoeveelheid ervan buiten de schuld van de koper is afgenomen. 

De koper mag de goederen niet ongehinderd gebruiken tot aan de herroeping van de overeenkomst, maar heeft enkel door de aard van de online winkel (overeenkomst op afstand), de mogelijkheid om de aankoop te heroverwegen. 

Tenzij anders overeengekomen door de partijen, heeft de consument niet het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst:    

 • op de levering van verzegelde goederen die om hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en na levering werden geopend 
 • op goederen, waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de markten, waarop het bedrijf geen invloed heeft, en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen. 

Indien de koper het pakket met zijn bestelling niet in ontvangst heeft genomen, ondanks herhaalde mededelingen van de Verkoper of de bezorger dat het pakket is afgeleverd en dat het pakket kon worden opgehaald, en het pakket is teruggestuurd naar de maatschappelijke zetel van de onderneming, en de koper een aankoop heeft gedaan en ervoor heeft gekozen de producten te betalen met een andere betaalmethode dan onder rembours, heeft de koper het recht het pakket opnieuw te laten verzenden, in welk geval de Verkoper het recht heeft de kosten voor het opnieuw verzenden in rekening te brengen. Indien de geretourneerde Producten beschadigd zijn, heeft de Verkoper het recht de beschadigde Producten te vernietigen. In een dergelijk geval heeft de Koper geen recht op terugbetaling. 

 

9. Reële of verborgen gebreken

De Verkoper moet de goederen aan de koper leveren in overeenstemming met het contract, en is verantwoordelijk voor eventuele reële gebreken. 

De koper moet de Verkoper hiervan op de hoogte brengen en een gedetailleerde beschrijving van de materiële onvolkomenheid te geven via [email protected] of +386 1 5653040. 

Als gevolg van een defect aan het product kan de koper binnen 2 maanden na de ontdekking van het reële defect, of binnen 2 jaar nadat de goederen door de koper werden overgenomeneen klacht indienen over het defect bij de verkoper.   

De verkoper dient ervoor te zorgen dat alle producten waarover een klacht is ingediend worden vervangen of dat het aankoopbedrag wordt teruggestort op de bankrekening van de gebruiker.   

Bij de uitoefening van deze rechten, moet de koper het gebrek in detail beschrijven aan de verkoper en de verkoper toestaan het product te inspecteren.   

Indien het gebrek gerechtvaardigd is, moet de verkoper zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen, aan de klacht van de consument voldoen. 

Bij betwisting van het gebrek moet de verkoper de koper echter binnen 8 dagen een schriftelijk antwoord geven. De Verkoper behoudt zich het recht voor de klacht af te wijzen in het geval dat: 

 • de geretourneerde goederen door de koper zijn beschadigd 
 • de geretourneerde goederen geen veiligheidszegel meer hebben of zich niet in de originele verpakking bevinden 
 • indien de Verkoper vaststelt dat het product beschadigd of onbruikbaar is ten gevolge van onrechtmatig gedrag van de koper. 

De consument kan naar eigen keuze verlangenherstel van een eventueel gebrek van de goederenterugbetaling van de betaalde prijs rekening houdend met de omvang van het gebrekvervanging van de goederen of volledige terugbetaling. 

Het gebrek is reëel als: 

 • als het product niet de eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik ervan 
 • het product niet de eigenschappen bezit die nodig zijn voor het speciale gebruik waarvoor de koper het koopt, en die de verkoper kende of behoorde te kennen 
 • indien het product niet de eigenschappen en kwaliteiten bezit die uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn oreengekomen of voorgeschreven 
 • indien de Verkoper een product heeft geleverd, dat niet overeenkomt met hetodel, tenzij het model slechts ter informatie werd getoond. 
10. Garantie

Producten hebben alleen garantie indien vermeld op de factuur of garantiebewijs. De garantie is geldig met inachtneming van de op het garantiebewijs vermelde aanwijzingen en eisen, en na indienen van de factuur. 

De garantietermijn staat vermeld op het garantiebewijs of op de factuur. Garantie-informatie wordt ook verstrekt bij de presentatie van het product in de online winkel. Als er geen garantie-informatie in de online winkel staat, dan heeft het product geen garantie. 

De gebruiker (koper) kan een beroep doen op garantie bij de Verkoper, of rechtstreeks bij de fabrikant van het product of zijn erkende dienst. De klant maakt aanspraak op garantie met een garantiebewijs en factuur. 

De fabrikant of de geautoriseerde dienst, is verplicht om de garantie reparatie uit te voeren binnen 45 dagen vanaf de dag van ontvangst van het product voor reparatie, of anders het product te vervangen door een ander, gelijkwaardig product in perfecte staat. 

11. Dostava

De Verkoper zal de bestelde producten binnen de overeengekomen termijn aan de gebruiker (koperleveren. De contractuele partner van de Verkoper voor de levering van de zendingen is GLS. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een andere leveringsdienst te kiezenindien de bestelling efficiënter kan worden uitgevoerd. 

Wij bieden de mogelijkheid om naar alle Europese landen te verzenden.

Geen verzendkosten

Als de totale waarde van de producten die in de winkelwagen zijn toegevoegd de aangegeven drempel voor gratis verzending in de online winkel overschrijdt, worden er geen verzendkosten in rekening gebracht op uw bestelling. Het totale bedrag wordt berekend rekening houdend met alle gebruikte kortingsbonnen, wat betekent dat de prijs die nodig is om aan de voorwaarde voor gratis verzending te voldoen, bestaat uit de uiteindelijke prijs van de producten, inclusief de toegepaste kortingen.

Andere extra kosten, zoals kosten voor de betaalmethode of producten die aan de bestelling worden toegevoegd nadat de eerste aankoop is geplaatst, zijn niet inbegrepen in de totale bestelwaarde en zijn vereist om te voldoen aan de voorwaarde voor gratis verzending.

 

12. Beveiliging 

De Verkoper en de Ondernemer maken gebruik van passende technische en organisatorische middelen om de overdracht en opslag van persoonsgegevens en betalingen te beveiligen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 128-bit SSL certificaat uitgegeven door een geautoriseerde organisatie.   

Beveiligde machtigingen en creditcardtransacties worden afgehandeld door Cardinity. Creditcard machtigingen worden in real time uitgevoerd met onmiddellijke verificatie van gegevens bij banken. Kaartinformatie wordt niet opgeslagen op de server van de Verkoper. 

De gebruiker is zelf ook verantwoordelijk voor de veiligheid, door te zorgen voor de beveiliging van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord, en voor de juiste software en anti-virus bescherming op zijn/haar computer. 

13. Recht op informatie 

U hebt het recht op niet-toerekenbare informatie over uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, alsook het recht om deze gegevens te wissen. Als u vragen hebt over het wissen, verwerken of gebruiken van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via: [email protected] of stuur ons een verzoek per post.   

Meldingen over de status van de bestelling: Wij behouden ons het recht voor om u op het opgegeven telefoonnummer via SMS te informeren wanneer uw bestelling is afgeleverd en de artikelen gedurende 3 tot 5 dagen niet zijn afgehaald. Indien de artikelen meer dan 5 dagen niet zijn afgehaald, behouden wij ons het recht voor het opgegeven telefoonnummer te bellen om u eraan te herinneren de artikelen af te halen. 

Kennisgevingen: Na aanmelding voor notificaties worden uw naam, telefoonnummer en uw e-mailadres, met uw toestemming, gebruikt voor reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor de notificaties. U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van meldingen, alleen wanneer het betreffende veld is geselecteerd, waarmee u zich kunt abonneren. 

In het geval van het gebruik van uw e-mail adres via Facebook of het gebruik van het formulier op de eerste pagina van www.naturesfinestfoods.nlwaardoor u kortingsbonnen voor bestelling kunt krijgenzullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel om u te informeren over de speciale voordelen en promoties van de online winkel www.naturesfinestfoods.nl. U kunt zich te allen tijde uitschrijven uit de notificatiedatabase door een e-mail te sturen naar: [email protected] of door te klikken op de link “Uitschrijven” onderaan de promotie e-mails. 

Om u af te melden voor incidentele promotionele SMS-berichten, stuurt u een e-mail naar [email protected] en vermeldt u uw telefoonnummer in het bericht. Dit is de enige manier waarop wij u uit onze database van SMS-ontvangers kunnen verwijderen.

Promotionele e-mails en/of sms-berichten zullen de volgende componenten bevatten: 

 • ze zullen duidelijk en ondubbelzinnig als reclameboodschappen worden gemarkeerd 
 • de afzender zal duidelijk zichtbaar zijn 
 • alle campagnes, promoties en andere marketingtechnieken worden duidelijk omschreven, evenals de voorwaarden om eraan deel te nemen 
 • de afmeldingsmethode wordt duidelijk gepresenteerd 
 • de wens van de gebruiker om geen reclameboodschappen te ontvangen, wordt door de aanbieder uitdrukkelijk gerespecteerd. 

14. Bescherming van kinderen

De Verkoper in de online winkel accepteert geen bestellingen van iemand waarvan wordt vermoed of bekend is dat diegene een kind is, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogden. De Ondernemer of de Verkoper in de online winkel bieden geen gratis toegang tot producten of diensten die schadelijk zijn voor kinderen.   

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders of de voogden, zullen de Ondernemer en de Verkoper geen persoonlijke gegevens van kinderen accepteren, noch persoonlijke gegevens van kinderen doorgeven aan derden, met uitsluiting van de ouders of voogden. 

Alle op kinderen gerichte communicatie zal aangepast zijn aan hun leeftijd en zal geen misbruik maken van het vertrouwen, het gebrek aan ervaring of het gevoel van loyaliteit van kinderen.

15. Privacybeleid

Onderdeel van deze Algemene Voorwaarden is ook het Privacybeleiddat HIER (klikbeschikbaar is.

 

16. Meningen en beoordelingen van gebruikers

Meningen, opmerkingen en productbeoordelingen die door gebruikers of bezoekers worden verstrekt, maken deel uit van de functionaliteit van de online winkel, en zijn bedoeld voor de community van gebruikers. 

De Verkoper en de Ondernemer zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van meningen, commentaren en productbeoordelingen die door gebruikers of bezoekers worden verstrekt. De Ondernemer beoordeelt de meningen, commentaren en beoordelingen vóór de definitieve publicatie en publiceert geen meningen, commentaren en beoordelingen die duidelijke onwaarheden bevatten, misleidend, beledigend of obsceen zijn of die, naar de mening van de Ondernemer, andere gebruikers of bezoekers van de online winkel niet ten goede komen. De Verkoper en de Beheerder zijn niet verantwoordelijk voor de informatie in de meningen, commentaren en beoordelingen, en wijzen elke verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit deze informatie. 

Door het inzenden van een mening, commentaar of beoordeling gaat de gebruiker of bezoeker uitdrukkelijk akkoord met de gebruiksvoorwaarden en geeft hij/zij de Ondernemer de toestemming de tekst geheel of gedeeltelijk te publiceren in alle elektronische en andere media. De Ondernemer heeft het recht om de inhoud van de mening, commentaar of beoordeling, voor onbeperkte tijd en voor elk doel te gebruiken, dat in het zakelijk belang van Ondernemer is, inclusief advertenties en andere marketing communicatie. De auteur van de opinies, commentaren of ratings, verzekert en verklaart dat hij/zij de eigenaar is van de morele rechten en copyrights van de geschreven opinies, commentaren of ratings, en dat hij/zij deze rechten, voor onbepaalde tijd, niet-exclusief en kosteloos overdraagt aan de Ondernemer. 

17. Aansprakelijkheid

De Ondernemer stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de in de online winkel gepubliceerde informatie actueel en correct is, maar de kenmerken van het product, de levertijd of de prijs kunnen zo snel veranderen, dat het kan voorkomen dat de Verkoper er soms niet in slaagt de in de online winkel gepubliceerde informatie tijdig te corrigeren. 

In dat geval zal de Ondernemer of de Verkoper de gebruiker (koper) op de hoogte brengen van de wijzigingen, en de gebruiker (koper) de mogelijkheid bieden om zich terug te trekken uit de bestelling of de bestelling te wijzigen (zie punt 5). 

Vanaf het moment dat de bestelde producten bij de postdiensten zijn afgeleverd, is de Verkoper niet meer aansprakelijk voor fysieke schade, vernieling of verlies van de zending, noch voor ontbrekende inhoud in de zending of indien de zending geopend is. In deze gevallen dient de gebruiker (koper) een klachtenprocedure te starten bij de bezorgdienst van GLS. In geval van een beschadigde zending dient de gebruiker (koper) de zending naar het dichtstbijzijnde GLS-punt te brengen, in dezelfde staat als waarin deze werd ontvangen, zonder iets toe te voegen of weg te nemen, en een klachtenrapport in te vullen. De verkoper zal er samen met de GLS-leveringsdienst voor zorgen dat de klacht zo spoedig mogelijk wordt opgelost. 

18. Klachtengeschillen en toepassing van het recht 

De Verkoper houdt zich aan de toepasbare wetgeving op het gebied van consumentenbescherming. De Verkoper heeft een doeltreffend klachtbehandelsysteem opgezet en beschikt over een aangewezen contactpersoon met wie de gebruiker (koper) in geval van een probleem telefonisch of via e-mail kan communiceren. In dit geval kan de gebruiker (koper) contact met ons opnemen op: +386 1 5653040 of een klacht indienen bij: [email protected]. De procedure is vertrouwelijk.   

De Verkoper zal binnen vijf werkdagen bevestigen dat hij de klacht heeft ontvangen, zal de gebruiker (koper) informeren over de termijn waarbinnen de Verkoper de klacht in behandeling zal nemen en zal de gebruiker (koper) op de hoogte houden van het verloop van de procedure. De Verkoper zal zich inspannen om een geschil in der minne te schikken. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, zullen alle geschillen tussen de Verkoper en de gebruiker (koper) onderworpen zijn aan de jurisdictie van de Districtsrechtbank Ljubljana. De Verkoper en de gebruiker (koper), als deelnemers aan de elektronische handel, erkennen wederzijds de geldigheid van elektronische berichten in de rechtbank. De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele geschillen in der minne op te lossen. 

Op 14 november 2015 is de Wet buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (Staatscourant van de Republiek Slovenië [Uradni list RS], nr. 81/2015; hierna ZIsRPS) in werking getreden. ZIsRPS regelt de buitengerechtelijke beslechting van binnenlandse en grensoverschrijdende geschillen tussen bedrijven en consument door bemiddeling van de aanbieder van buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (hierna: OSCD-aanbieder). 

Overeenkomstig de wettelijke normen erkent de Verkoper geen enkele aanbieder van buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen als bevoegd tot het beslechten van consumentengeschillen die volgens de Wet Buitengerechtelijke Beslechting van Consumentengeschillen door de consument aanhangig zouden kunnen worden gemaakt. 

Nutrisslim d.o.o. erkent geen enkele aanbieder van buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen als bevoegd tot het beslechten van consumentengeschillen die door de consument aanhangig zouden kunnen worden gemaakt overeenkomstig de Wet Buitengerechtelijke Beslechting van Consumentengeschillen. 

De verkoper, die als aanbieder onlinehandel op het grondgebied van de Republiek Slovenië mogelijk maakt, publiceert op zijn website een elektronische link naar het platform voor onlinebeslechting van consumentengeschillen (SRPS). 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL  

 

Deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen tussen de Verkoper en de gebruiker zijn onderworpen aan en passen het Sloveense materiële en procedurele recht toe, en niet de regels van het internationaal privaatrecht, die de toepassing van enig ander recht zouden opheffen.   

Voor alle andere gevallen, alsmede rechten en plichten die niet door deze Algemene Voorwaarden worden geregeld, gelden de bepalingen van de Law of Obligations Act, de Electronic Commerce Act, de Personal Data Protection Act en de Consumer Protection Act. 

19. Disclaimer

De productinformatie en andere adviezen op deze website zijn geen vervanging voor adequate medische zorg in geval van gezondheidsproblemenen zijn niet medisch erkend voor ziektepreventie. De producten en claims van individuele producten via de website zijn niet geëvalueerd door overheidsinstellingen en zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling of preventie van ziekte. De informatie op de website is alleen voor informatieve doeleindenen is niet bedoeld als vervanging voor het advies van uw arts of andere professional in de gezondheidszorg. Als u medicijnen of voedingssupplementen gebruikten u vermoedt gezondheidsproblemenraadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u onze producten gebruiktPraat met uw arts of apotheker over het gebruik, de risico’s en de bijwerkingenZwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven wordt afgeraden het product te gebruikenevenals kinderen en mensen met gezondheidsproblemenPraat voor gebruik met uw arts of apotheker. 

20. Gebruik je verstand, eis een rekening

De Verkoper dient een factuur te verstrekken voor bestellingen of dienstenen deze te overhandigen aan de koper. De koper dient de factuur in ontvangst te nemen en te bewaren nadat hij het bedrijfspand heeft verlaten.

21. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

In geval van wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de werking van de online winkel, gegevensbescherming en andere gebieden die verband houden met de werking van de online winkel van de Verkoper, en in geval van wijzigingen in eigen bedrijfsbeleid, wijzigt en/of actualiseert de Verkoper deze Algemene Voorwaarden, waarvan hij de gebruikers steeds op passende wijze op de hoogte zal brengen, onder meer door kennisgeving via de website www.naturesfinestfoods.nl Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden treden in werking en zijn acht dagen na publicatie van toepassing. Indien wijzigingen en/of aanvullingen noodzakelijk zijn om aan regelgeving te voldoen, kunnen deze wijzigingen en/of aanvullingen na kortere termijn van kracht worden en van toepassing zijn.   

De gebruiker die niet akkoord gaat met de wijzigingen en/of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden, moet zijn inschrijving annuleren binnen de acht dagen of de publicatie van de wijzigingen en/of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden, zo niet wordt na het verstrijken van deze termijn, aangenomen dat de gebruiker de wijzigingen en/of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden aanvaardt en tegenbewijs is niet ontvankelijk. Annulering van de registratie wordt gedaan door de gebruiker met een schriftelijke verklaring per e-mail aan: [email protected]. 

De Algemene Voorwaarden werden aanvaard door de directeur van de Operator en de Verkoper, in Ljubljana, op 27 augustus 2010. 

Wij wensen u veel plezierige en betaalbare aankopen in onze online winkel!

 

Delivery
Nog slechts 50€ tot GRATIS LEVERING
Producten in winkelwagen

No products in the cart.

Speciale aanbieding alleen hier!

Voeg toe aan uw bestelling en bespaar!

-72%
FatBurn Tea*

Draagt bij aan de vetstofwisseling, elimineert overtollig lichaamsgewicht en onderdrukt op natuurlijke wijze het hongergevoel

27,90  7,82 
-70%
Detox Urinary (Urine ontgifting)*

2-in-1-detoxformule die helpt het lichaam te reinigen en de eliminatie van gifstoffen te verbeteren

30,90  9,28 
-58%
Detox Anti-Age*

Een 2-in-1 schoonheidsdetoxformule die helpt het lichaam te reinigen en oxidatieve celschade te voorkomen

30,90  12,98